Duman garşy we duman penjiresi

 • Hytaý, Nanofiber duman garşy duman Pm2.5 hapalanma penjiresiniň ekrany bilen üpjün edýär

  Hytaý, Nanofiber duman garşy duman Pm2.5 hapalanma penjiresiniň ekrany bilen üpjün edýär

  Hytaý, Nanofiber duman garşy duman Pm2.5 hapalanma penjiresiniň ekrany bilen üpjün edýär
  Fizika nukdaýnazaryndan, tüsse garşy ekran penjiresinde howadaky zäherli we zyýanly dem alýan bölejik hapalaryny saklamak, PM2.5 konsentrasiýasyny azaltmak we öýdäki howanyň hilini goramak üçin nano-polimer tehnologiýasy ulanylýar.
  Dongjie 26 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda önüm gözlegleri bilen meşgullanýar.Bize doly ynanyp, hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşyp bilersiňiz.
 • Uçuş ekrany 130 * 150 sm tozan geçirmeýän ekran, penjire üçin polenlere garşy ekran

  Uçuş ekrany 130 * 150 sm tozan geçirmeýän ekran, penjire üçin polenlere garşy ekran

  Definitionokary kesgitleme Hytaýda polenlere garşy ekran, ekran penjiresi, geljekki ösüşimiz üçin berk binýady üpjün edýän ISO9001-e ýetdik."Qualityokary hilli, gyssagly eltip bermek, bäsdeşlik bahasy" -da dowam edip, daşary ýurtlardan we içerden gelen müşderiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýduk we täze we köne müşderileriň ýokary teswirlerini aldyk.Islegleriňizi kanagatlandyrmak biziň üçin uly mertebedir.Siziň ünsüňize tüýs ýürekden garaşýarys.
 • Polen garşy penjire ekrany

  Polen garşy penjire ekrany

  1.Polen garşy penjiräniň ekranynda önümçilik prosesi çyzuwy gaýtadan işlemegi, egirmegi, dokamagy, şekillendirmegi, togalanmagy, poliester ýüpegiň gaplanyşyny we gaplanyşyny öz içine alýar.Polen garşy penjiräniň ekrany Material poliester giňligi 1,2 m, 1,4 m uzynlygy 5m-30m Grammage 90 g / sq Meş belgisi 18 * 48 Reňk gara, ak, ýöriteleşdirilen gaplama kartonlarda dokalan sumkalar bilen gaplanan polen penjire ekranynyň aýratynlyklary (1) Anti polen, yzygiderli bukulýan, suw geçirmeýän, garşy ...
 • Köpugurly duman tozan polenini subut edýän çybyn Pm2.5 penjire ekrany

  Köpugurly duman tozan polenini subut edýän çybyn Pm2.5 penjire ekrany

  Köpugurly duman tozan polenini subut edýän çybyn Pm2.5 penjire ekrany
  Fizika nukdaýnazaryndan, tüsse garşy ekran penjiresinde howadaky zäherli we zyýanly dem alýan bölejik hapalaryny saklamak, PM2.5 konsentrasiýasyny azaltmak we öýdäki howanyň hilini goramak üçin nano-polimer tehnologiýasy ulanylýar.
  Dongjie 26 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda önüm gözlegleri bilen meşgullanýar.Bize doly ynanyp, hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşyp bilersiňiz.
 • Howany arassalamak Pm2.5 Duman we tüsse polen tozan penjiresiniň ekrany

  Howany arassalamak Pm2.5 Duman we tüsse polen tozan penjiresiniň ekrany

  Howany arassalamak Pm2.5 Duman we tüsse polen tozan penjiresiniň ekrany
  Fizika nukdaýnazaryndan, tüsse garşy ekran penjiresinde howadaky zäherli we zyýanly dem alýan bölejik hapalaryny saklamak, PM2.5 konsentrasiýasyny azaltmak we öýdäki howanyň hilini goramak üçin nano-polimer tehnologiýasy ulanylýar.
  Dongjie 26 ýyldan gowrak wagt bäri bu ugurda önüm gözlegleri bilen meşgullanýar.Bize doly ynanyp, hyzmatdaşlygymyza sabyrsyzlyk bilen garaşyp bilersiňiz.
 • Görüşi arassalamak 135 mesh tozan polen PM2.5 subutnama penjire ekrany

  Görüşi arassalamak 135 mesh tozan polen PM2.5 subutnama penjire ekrany

  Önümiň ady——
  Reňk —— ak;gara
  Material --— birleşdirilen material
  Meşäniň ululygy —— 100mesh;135 mesh;200 mesh
  Uzynlygy —— 50m / özleşdirmek
  Giňligi —— 1m;1,2 m;1.5m