મેટલ મેશ વિન્ડો સ્ક્રીન

 • મચ્છર પ્રૂફ રિટ્રેક્ટેબલ એલ્યુમિનિયમ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  મચ્છર પ્રૂફ રિટ્રેક્ટેબલ એલ્યુમિનિયમ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  મચ્છર પ્રૂફ રિટ્રેક્ટેબલ એલ્યુમિનિયમ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ
  વિવિધ રંગોની વિન્ડો સ્ક્રીનો, ઓરડાના તાપમાને પડતી નથી, ઊંચા તાપમાને 120 પર ઝાંખા પડતા નથી, એસિડ અને આલ્કલી પ્રતિકાર, કાટ પ્રતિકાર, સારી કઠિનતા, ઉચ્ચ શક્તિ, કોઈ કાટ નથી.
  ડોંગજી 26 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન સંશોધનમાં રોકાયેલા છે.તમે અમારા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકો છો અને અમારા સહકારની રાહ જોઈ શકો છો.
 • વિરોધી ઝાકળ અદ્રશ્ય ડાયમંડ નેટ જંતુ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  વિરોધી ઝાકળ અદ્રશ્ય ડાયમંડ નેટ જંતુ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  વિરોધી ઝાકળ અદ્રશ્ય ડાયમંડ નેટ જંતુ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ
  વિન્ડો સ્ક્રીન ઉનાળામાં અનિવાર્ય છે અને તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે મચ્છર વિરોધી, જંતુ-પ્રૂફ, ડસ્ટ-પ્રૂફ અને અન્ય હેતુઓ માટે થાય છે.
  ડોંગજી 26 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન સંશોધનમાં રોકાયેલા છે.તમે અમારા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકો છો અને અમારા સહકારની રાહ જોઈ શકો છો.
 • અદ્રશ્ય ડાયમંડ નેટ એન્ટી-હેઝ જંતુ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  અદ્રશ્ય ડાયમંડ નેટ એન્ટી-હેઝ જંતુ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  અદ્રશ્ય ડાયમંડ નેટ એન્ટી-હેઝ જંતુ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ
  વિન્ડો સ્ક્રીન ઉનાળામાં અનિવાર્ય છે અને તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે મચ્છર વિરોધી, જંતુ-પ્રૂફ, ડસ્ટ-પ્રૂફ અને અન્ય હેતુઓ માટે થાય છે.
  ડોંગજી 26 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન સંશોધનમાં રોકાયેલા છે.તમે અમારા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકો છો અને અમારા સહકારની રાહ જોઈ શકો છો.
 • વિન્ડો અને ડોર મેટલ નેટ જંતુ વિરોધી સ્ક્રીન મચ્છર નેટ

  વિન્ડો અને ડોર મેટલ નેટ જંતુ વિરોધી સ્ક્રીન મચ્છર નેટ

  વિન્ડો અને ડોર મેટલ નેટ જંતુ વિરોધી સ્ક્રીન મચ્છર નેટ
  વિન્ડો સ્ક્રીન ઉનાળામાં અનિવાર્ય છે અને તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે મચ્છર વિરોધી, જંતુ-પ્રૂફ, ડસ્ટ-પ્રૂફ અને અન્ય હેતુઓ માટે થાય છે.

  ડોંગજી 26 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન સંશોધનમાં રોકાયેલા છે.તમે અમારા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકો છો અને અમારા સહકારની રાહ જોઈ શકો છો.

 • બારી અને દરવાજા માટે જંતુ વિરોધી વિન્ડો સ્ક્રીન મચ્છરદાની

  બારી અને દરવાજા માટે જંતુ વિરોધી વિન્ડો સ્ક્રીન મચ્છરદાની

  બારી અને દરવાજા માટે જંતુ વિરોધી વિન્ડો સ્ક્રીન મચ્છરદાની
  વિન્ડો સ્ક્રીન ઉનાળામાં અનિવાર્ય છે અને તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે મચ્છર વિરોધી, જંતુ-પ્રૂફ, ડસ્ટ-પ્રૂફ અને અન્ય હેતુઓ માટે થાય છે.

  ડોંગજી 26 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન સંશોધનમાં રોકાયેલા છે.તમે અમારા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકો છો અને અમારા સહકારની રાહ જોઈ શકો છો.

 • પરાગ ધૂળ ધુમ્મસ ધુમાડો મુક્ત એન્ટી-વાયરસ વિન્ડો સ્ક્રીન

  પરાગ ધૂળ ધુમ્મસ ધુમાડો મુક્ત એન્ટી-વાયરસ વિન્ડો સ્ક્રીન

  પરાગ ધૂળ ધુમ્મસ ધુમાડો મુક્ત એન્ટી-વાયરસ વિન્ડો સ્ક્રીન
  વિન્ડો સ્ક્રીન ઉનાળામાં અનિવાર્ય છે અને તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે મચ્છર વિરોધી, જંતુ-પ્રૂફ, ડસ્ટ-પ્રૂફ અને અન્ય હેતુઓ માટે થાય છે.

  ડોંગજી 26 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન સંશોધનમાં રોકાયેલા છે.તમે અમારા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકો છો અને અમારા સહકારની રાહ જોઈ શકો છો.

 • 304 316 ફ્લાય, જંતુ, મચ્છર માટે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  304 316 ફ્લાય, જંતુ, મચ્છર માટે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  304 316 ફ્લાય, જંતુ, મચ્છર માટે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ
  ડોંગજી સ્ટેનલેસ સ્ટીલના વણેલા વાયર સુરક્ષા મેશ, દરવાજા અને બારી મેશ સ્ક્રીન માટે યોગ્ય, સુરક્ષા અને જંતુ સંરક્ષણ માટે સપ્લાય કરે છે.
  અમારા વણાયેલા વાયર મેશનો ઉપયોગ બારીઓ (સ્કાઈલાઇટ્સ સહિત), દરવાજા, ડેક અને પેટીઓ, બાષ્પીભવન ઠંડકના એકમો, ગેબલ અને છતના વેન્ટ્સ, ગટર, ઇવ્સ અને ડાઉનપાઈપ્સને સુરક્ષિત રાખવા માટે દરવાજા અને બારીની સ્ક્રીનમાં થાય છે.
 • એન્ટી ઈન્સેક્ટ મોસ્કિટો નેટ એલ્યુમિનિયમ વાયર મેશ ફ્લાય વિન્ડો સ્ક્રીન

  એન્ટી ઈન્સેક્ટ મોસ્કિટો નેટ એલ્યુમિનિયમ વાયર મેશ ફ્લાય વિન્ડો સ્ક્રીન

  એન્ટી ઈન્સેક્ટ મોસ્કિટો નેટ એલ્યુમિનિયમ વાયર મેશ ફ્લાય વિન્ડો સ્ક્રીન
  વિન્ડો સ્ક્રીન ઉનાળામાં અનિવાર્ય છે અને તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે મચ્છર વિરોધી, જંતુ-પ્રૂફ, ડસ્ટ-પ્રૂફ અને અન્ય હેતુઓ માટે થાય છે.
  ડોંગજી 26 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન સંશોધનમાં રોકાયેલા છે.તમે અમારા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકો છો અને અમારા સહકારની રાહ જોઈ શકો છો.
  WhatsApp/WeChat :+8613363300602
  email:admin@dongjie88.com
 • વિરોધી કાટ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હીરા જાળીદાર વિરોધી ચોરી વિન્ડો સ્ક્રીન

  વિરોધી કાટ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હીરા જાળીદાર વિરોધી ચોરી વિન્ડો સ્ક્રીન

  વિરોધી કાટ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ હીરા જાળીદાર વિરોધી ચોરી વિન્ડો સ્ક્રીન
  ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વાયર, પેઇન્ટ મક્કમ છે અને પડવું સરળ નથી, ફૂટવું નથી, સીધા સૂર્યપ્રકાશથી ડરતું નથી, વિંડો સ્ક્રીનની સપાટી સરળ અને નાજુક છે.
  ડોંગજી 26 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન સંશોધનમાં રોકાયેલા છે.તમે અમારા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકો છો અને અમારા સહકારની રાહ જોઈ શકો છો.
 • ચાઇના PM2.5 ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા નેનોફાઇબર એન્ટી-હેઝ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  ચાઇના PM2.5 ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા નેનોફાઇબર એન્ટી-હેઝ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  ધુમ્મસ વિરોધી વિન્ડો સ્ક્રીનનો ઉપયોગ ખાસ કરીને આંતરિક ભાગમાં ઝાકળની અસરને ઉકેલવા માટે કરવામાં આવે છે, પરંપરાગત વિન્ડો સ્ક્રીનથી વિપરીત, વિન્ડો સ્ક્રીન અને વિન્ડોની ફ્રેમ વચ્ચેનું અંતર ખૂબ મોટું હશે, તેથી તેની સીલિંગ વધુ સારી રહેશે.
  ડોંગજી 26 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન સંશોધનમાં રોકાયેલા છે.તમે અમારા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકો છો અને અમારા સહકારની રાહ જોઈ શકો છો.
 • ઘર વપરાશ એલ્યુમિનિયમ ફ્રેમ વિરોધી પરાગ વિન્ડો સ્ક્રીન રિપ્લેસમેન્ટ

  ઘર વપરાશ એલ્યુમિનિયમ ફ્રેમ વિરોધી પરાગ વિન્ડો સ્ક્રીન રિપ્લેસમેન્ટ

  ડોંગજી એન્ટી-પોલેન વિન્ડો સ્ક્રીનમાં અલ્ટ્રા-ફાઇન મેશ હોય છે, જે મોટાભાગના પરાગ ટ્રાન્સમિશનને અવરોધિત કરી શકે છે અને પરાગ એલર્જીના દર્દીઓને અસરકારક રીતે સુરક્ષિત કરી શકે છે
  ડોંગજી 26 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન સંશોધનમાં રોકાયેલા છે.તમે અમારા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકો છો અને અમારા સહકારની રાહ જોઈ શકો છો.
 • હોટ સેલ રિટ્રેક્ટેબલ એલ્યુમિનિયમ મચ્છર પ્રૂફ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  હોટ સેલ રિટ્રેક્ટેબલ એલ્યુમિનિયમ મચ્છર પ્રૂફ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  હોટ સેલ રિટ્રેક્ટેબલ એલ્યુમિનિયમ મચ્છર-પ્રૂફ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ
  વિવિધ રંગોની વિન્ડો સ્ક્રીનો, ઓરડાના તાપમાને પડતી નથી, ઊંચા તાપમાને 120 પર ઝાંખા પડતા નથી, એસિડ અને આલ્કલી પ્રતિકાર, કાટ પ્રતિકાર, સારી કઠિનતા, ઉચ્ચ શક્તિ, કોઈ કાટ નથી.
  ડોંગજી 26 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ક્ષેત્રમાં ઉત્પાદન સંશોધનમાં રોકાયેલા છે.તમે અમારા પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકો છો અને અમારા સહકારની રાહ જોઈ શકો છો.
 • એન્ટિ ઇન્સેક્ટ બાઇટ એલ્યુમિનિયમ મેટલ વાયર મેશ વિન્ડો સ્ક્રીન

  એન્ટિ ઇન્સેક્ટ બાઇટ એલ્યુમિનિયમ મેટલ વાયર મેશ વિન્ડો સ્ક્રીન

  સુરક્ષા વિન્ડો સ્ક્રીન સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બુલેટ પ્રૂફ મેશ સ્ક્રીન
  મેટલ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ એ મચ્છર વિરોધી ઉત્પાદન છે.સામાન્ય મચ્છર અને જંતુઓ ઉપરાંત, તે નાના મચ્છરને પણ રોકી શકે છે.સામાન્ય નાયલોનની સ્ક્રીનની તુલનામાં, તે હવાના પરિભ્રમણ દર અને સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કમાં વધુ સારી રીતે વધારો કરી શકે છે.બગીચો, પશુધન ફાર્મ, ઓફિસ બિલ્ડીંગ અને વિવિધ રહેણાંક વિસ્તારોમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે.
  જો તમને કોઈ જરૂરિયાતો હોય, તો અમારો સંપર્ક કરો, અમે તમને સૌથી યોગ્ય કિંમત અને શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાની સેવા પ્રદાન કરીશું.
 • સુરક્ષા વિન્ડો સ્ક્રીન સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બુલેટ પ્રૂફ મેશ સ્ક્રીન

  સુરક્ષા વિન્ડો સ્ક્રીન સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બુલેટ પ્રૂફ મેશ સ્ક્રીન

  સુરક્ષા વિન્ડો સ્ક્રીન સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બુલેટ પ્રૂફ મેશ સ્ક્રીન
  મેટલ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ એ મચ્છર વિરોધી ઉત્પાદન છે.સામાન્ય મચ્છર અને જંતુઓ ઉપરાંત, તે નાના મચ્છરને પણ રોકી શકે છે.સામાન્ય નાયલોનની સ્ક્રીનની તુલનામાં, તે હવાના પરિભ્રમણ દર અને સૂર્યપ્રકાશના સંપર્કમાં વધુ સારી રીતે વધારો કરી શકે છે.બગીચો, પશુધન ફાર્મ, ઓફિસ બિલ્ડીંગ અને વિવિધ રહેણાંક વિસ્તારોમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે.
  જો તમને કોઈ જરૂરિયાતો હોય, તો અમારો સંપર્ક કરો, અમે તમને સૌથી યોગ્ય કિંમત અને શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાની સેવા પ્રદાન કરીશું.
 • ફ્લાય, જંતુ, મચ્છર માટે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  ફ્લાય, જંતુ, મચ્છર માટે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ

  ફ્લાય, જંતુ, મચ્છર માટે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વિન્ડો સ્ક્રીન મેશ
  ડોંગજી સ્ટેનલેસ સ્ટીલના વણેલા વાયર સુરક્ષા મેશ, દરવાજા અને બારી મેશ સ્ક્રીન માટે યોગ્ય, સુરક્ષા અને જંતુ સંરક્ષણ માટે સપ્લાય કરે છે.
  અમારા વણાયેલા વાયર મેશનો ઉપયોગ બારીઓ (સ્કાઈલાઇટ્સ સહિત), દરવાજા, ડેક અને પેટીઓ, બાષ્પીભવન ઠંડકના એકમો, ગેબલ અને છતના વેન્ટ્સ, ગટર, ઇવ્સ અને ડાઉનપાઈપ્સને સુરક્ષિત રાખવા માટે દરવાજા અને બારીની સ્ક્રીનમાં થાય છે.
12345આગળ >>> પૃષ્ઠ 1/5