סיור חברות

סצנה חיצונית של המפעל וסביבת עבודה

אנפינג דונג'י (1)

מפעל דונג'י

אנפינג דונג'י (2)

קבלה

אנפינג דונג'י (3)

סביבת עבודה משרדית

אנפינג דונג'י

סביבת עבודה משרדית

חדר לדוגמא ומחסן

רשת תיל (1)

מתכת מורחבת

רשת תיל (2)

חומרי גלם

רשת תיל (3)

מַחסָן

רשת תיל (4)

מַחסָן

רשת תיל (5)

מַחסָן

מתכת מורחבת

מַחסָן

רשת תיל (7)

מַחסָן

ציוד וסדנאות

רשת תיל (1)33

הפקה

רשת תיל (7)

הפקה

רשת תיל (6)

הפקה

רשת תיל (5)

הפקה

רשת תיל (4)

הפקה

מתכת מורחבת

הפקה

רשת תיל (2)

ציפוי אבקה

רשת תיל (1)

ציפוי אבקה