कंपनी टूर

फॅक्टरी बाह्य देखावा आणि कार्यरत वातावरण

अनपिंग डोंगजी (1)

डोंगजी कारखाना

अनपिंग डोंगजी (2)

पुढील बाक

अनपिंग डोंगजी (3)

कार्यालयीन कामकाजाचे वातावरण

अनपिंग डोंगजी

कार्यालयीन कामकाजाचे वातावरण

नमुना खोली आणि कोठार

वायर जाळी (1)

विस्तारित धातू

वायर जाळी (2)

कच्चा माल

वायर जाळी (3)

कोठार

वायर जाळी (4)

कोठार

वायर जाळी (5)

कोठार

विस्तारित धातू

कोठार

वायर जाळी (7)

कोठार

उपकरणे आणि कार्यशाळा

वायर जाळी (1)33

उत्पादन

वायर जाळी (7)

उत्पादन

वायर जाळी (6)

उत्पादन

वायर जाळी (5)

उत्पादन

वायर जाळी (4)

उत्पादन

विस्तारित धातू

उत्पादन

वायर जाळी (2)

पावडर लेप

वायर जाळी (1)

पावडर लेप