Turne kompanie

Skena e jashtme e fabrikës dhe ambienti i punës

Anping Dongjie (1)

Fabrika Dongjie

Anping Dongjie (2)

Tavolinë para

Anping Dongjie (3)

Ambient pune ne zyre

Anping Dongjie

Ambient pune ne zyre

Dhoma e mostrës dhe Magazina

rrjetë teli (1)

Metal i zgjeruar

rrjetë teli (2)

Lende e pare, lende e paperpunuar

rrjetë teli (3)

Magazina

rrjetë teli (4)

Magazina

rrjetë teli (5)

Magazina

metal i zgjeruar

Magazina

rrjetë teli (7)

Magazina

Pajisjet dhe punëtoritë

rrjetë teli (1)33

Prodhimi

rrjetë teli (7)

Prodhimi

rrjetë teli (6)

Prodhimi

rrjetë teli (5)

Prodhimi

rrjetë teli (4)

Prodhimi

metal i zgjeruar

Prodhimi

rrjetë teli (2)

Veshje me pluhur

rrjetë teli (1)

Veshje me pluhur