Công ty du lịch

Ngoại thất nhà máy và môi trường làm việc

An Bình Đông Kiệt (1)

nhà máy đông kết

An Bình Đông Kiệt (2)

quầy lễ tân

An Bình Đông Kiệt (3)

Môi trường làm việc văn phòng

An Bình Đông Kiệt

Môi trường làm việc văn phòng

Phòng mẫu và Kho

lưới thép (1)

kim loại mở rộng

lưới thép (2)

nguyên liệu

lưới thép (3)

Kho

lưới thép (4)

Kho

lưới thép (5)

Kho

kim loại mở rộng

Kho

lưới thép (7)

Kho

Thiết Bị và Nhà Xưởng

lưới thép (1)33

Sản xuất

lưới thép (7)

Sản xuất

lưới thép (6)

Sản xuất

lưới thép (5)

Sản xuất

lưới thép (4)

Sản xuất

kim loại mở rộng

Sản xuất

lưới thép (2)

Sơn tĩnh điện

lưới thép (1)

Sơn tĩnh điện