Компанийн аялал

Үйлдвэрийн гаднах байдал, ажлын орчин

Анпин Дунжи (1)

Dongjie үйлдвэр

Анпин Дунжи (2)

Хүлээн авах хэсэг

Анпин Дунжи (3)

Оффисын ажлын орчин

Анпин Дунжи

Оффисын ажлын орчин

Загварын өрөө ба агуулах

төмөр тор (1)

Өргөтгөсөн металл

төмөр тор (2)

Түүхий эд

төмөр тор (3)

Агуулах

төмөр тор (4)

Агуулах

төмөр тор (5)

Агуулах

өргөтгөсөн металл

Агуулах

төмөр тор (7)

Агуулах

Тоног төхөөрөмж ба семинар

төмөр тор (1)33

Үйлдвэрлэл

төмөр тор (7)

Үйлдвэрлэл

төмөр тор (6)

Үйлдвэрлэл

төмөр тор (5)

Үйлдвэрлэл

төмөр тор (4)

Үйлдвэрлэл

өргөтгөсөн металл

Үйлдвэрлэл

төмөр тор (2)

Нунтаг бүрэх

төмөр тор (1)

Нунтаг бүрэх